Batxillerat

L'etapa on descobriràs el teu futur

El batxillerat pretén capacitar l’alumnat

per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

Tenim un batxillerat a la mida de les teves inquietuds

Humanitats

Ciències socials

Ciències i Tecnologia

Amb la línia del centre, el batxillerat es guia per aquests principis:

 • L’alumnat aprèn a treballar en equip i individualment a la recerca d’una solució a un problema que es planteja. Es treballa el model científic des de totes les àrees.
 • Es treballa el Treball de Recerca des de les tutories com una de les principals activitats per desenvolupar el rigor científic i el treball acadèmic.
 • S’ofereix francès com a segona llengua estrangera
 • Algunes de les unitats didàctiques d’algunes assignatures són en anglès
 • L’assignatura d’Educació Física s’imparteix en anglès
 • Alguns dels recursos de les diferents assignatures són en anglès
 • Cada àrea té el seu propi plantejament pedagògic per tal d’assolir els competències clau. Aquests plantejaments van des del Treball per projectes a l’ABP passat per les classes magistrals i el servei aprenentatge.
 • S’usa Moodle® i CLickedu® per desenvolupar competències digitals i comunicatives.
 • Les assignatures de modalitat es fan en grups reduïts, que permet un aprenentatge molt més proper i personalitzat
 • Apart de la tutoria grupal, cada alumne té un tutor personal per a guiar-lo en el seu camí acadèmic

o   Xerrades d’orientació des dels estudis universitaris a cicles de formació professional de grau superior.

 • Treballem aspectes com l’empatia, l’esforç, el perdó, la seguretat vial, la discriminació de gènere i també l’empreneduria
 •  Compartim amb institucions locals xerrades, tallers i recursos.

Mira la nostra presentació

Blog de Batxillerat

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

  INSJOANORO@XTEC.CAT ·

  973 268399

  MOODLE ·

  CLICK EDU ·

  LOGIN

Escriu-nos!