ESO

Pràctiques Docents

Treball Per Projectes

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre

Impulsem una manera d’aprendre més significativa i competencial en què l’alumne és el principal protagonista.

En una societat en què els coneixements els tenim tots al nostre abast, hem de trobar la millor fórmula d’arribar-hi.

Volem formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables, que sàpiguen treballar en equip, dotant-los de capacitats d’aprenentatge, a més a més de coneixements i sabers. Per tant, l’objectiu és impulsar una manera d’aprendre més significativa i competencial en què l’alumne és el principal protagonista.

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre. Resolem situacions reals fent recerca i aplicant els coneixements adquirits.

Projecte What's Ep

Projecte d’immersió lingüística en anglès

Cal aprendre a valorar, a gaudir també del silenci i a tenir moments de recolliment personal

L’objectiu principal d’aquest projecte és garantir la millora de la competència comunicativa en anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis de cada nivell.

Immersió lingüística:

L’alumnat que cursa aquest programa realitza una immersió lingüística que dura una setmana, de forma intensiva, per tal de potenciar la comunicació oral en contextos reals. Aquesta setmana és diferent per a cada curs:

1r d’ESO:

English Week

Colònies en anglès a Sta Susanna (obert a tot l’alumnat)

2n d’ESO:

Intercanvi

Intercanvi a Alemanya

3r d’ESO:

Viatge a London

Estada d’una setmana a Londres (obert a tot l’alumnat)

4t d’ESO:

Viatge final de curs

Estada d’una setmana en un país europeu

Projecte Silencis

La nostra vida és plena de sorolls…

Cal aprendre a valorar, a gaudir també del silenci i tenir moments de recolliment personal
El Projecte Silencis neix el curs 2016-17 de la unió dels projectes  del gust per la lectura i de l’atenció plena a l’aula, que ja veníem realitzant en cursos anteriors.

Els alumnes d’ESO i batxillerat dediquen vint minuts diaris dins del seu horari marc a fer una aturada i realitzar un exercici d’interiorització en silenci, bé mitjançant la lectura individual lliure o bé amb exercicis de relaxació, respiració i presa de consciència del propi cos.

Treball Interdisciplinari de Llengües

Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües

Una de les maneres d’afavorir el plurilingüisme és treballar interdisciplinàriament totes les llengües.

Un dels nostres objectius és que l’alumnat sigui plurilingüe i, per tant, sàpiga relacionar i fer connexions entre totes les llengües que estudia. A primer d’ESO, duem a terme un projecte anomenat PlanetOró, que té com a producte final l’elaboració per grups d’un curtmetratge on conviuen fins a cinc llengües diferents. Els alumnes hauran d’executar una sèrie de tasques que els permetran consolidar i ampliar aprenentatges curriculars de cada matèria lingüística de manera integrada.

Taller Express

Educació personalitzada

La diversitat i el valor que afegim cadascun de nosaltres al nostre  entorn

El projecte s’articula amb cinc manifestacions expressives:

dansa, teatre, expressió graficoplàstica, audiovisual  i llengua catalana i castellana.

En la línia de l’educació personalitzada l’alumnat de 3r escull una de les quatre propostes primeres en la que desenvoluparà el seu potencial expressiu.

El tema del projecte és:

“La diversitat i el valor que afegim cadascun de nosaltres al nostre  entorn”

La temàtica la vivim com el punt de partida del guió i del treball que realitzarem.

Finalment es realitza una mostra amb els treballs que s’han fet davant de la resta de companys i famílies.

ViMuEd

Un treball transversal de tres àrees: visual i plàstica, música i educació física.

L’alumnat treballarà la dansa en rotllana vinculada a la música i als dibuixos celtes.  Els objectius del projecte són ajudar l’alumnat a integrar el seu cos i el cos de l’altre, establir i generar estructures d’ordre treballant la seqüència i alhora el treball en equip i els processos creatius.

L’alumnat després d’un procés d’investigació i recerca ha de reproduir, reelaborar o elaborar danses en rotllana. Després han de representar gràficament l’execució que han fet amb el cos.

Finalment hi haurà una representació de les danses elaborades i treballades i una exposició dels dibuixos.

Aprenentatge i servei - APS

“Gira’m el món”

Destinataris:

Alumnat de quart de l’ESO i usuaris de la Residència de Salut Mental Elisenda de Moncada de Lleida.

Objectiu:

Trencar estigmes.

Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat de servei comunitari consisteix a trencar els estigmes a través de les danses tradicionals. Mitjançant la música els alumnes i els usuaris de la Residència fan aquest apropament que facilita el trencament de prejudicis i genera un espai d’aprenentatge, d’oci i complicitat.

Aprenentatge:

Els alumnes aprenen a trencar l’estigma de la malaltia mental i els usuaris de la Residència també trenquen l’estigma que sovint acompanya el jovent.

Servei:

Millorar l’entorn

“Moute i fes salut”

Destinataris:

Alumnes del CFGS d’animació d’activitats fisicoesportives i alumnes de primer de l’ESO.

Objectiu:

Potenciar hàbits de vida saludables en l’alumnat de primer de l’ESO.

Descripció de l’activitat:

Mitjançant la metodologia APS els alumnes de cicle formatiu de grau superior apadrinen de manera individual l’alumnat de primer de l’ESO per ajudar-lo en l’adquisició d’hàbits saludables. El seguiment és periòdic i es duu a terme durant tot el curs acadèmic.

Aprenentatge:

L’alumnat de primer de l’ESO aprèn hàbits de vida saludables que incorpora al seu dia a dia i els alumnes de CFGS aprenen a desenvolupar-se posant els seus coneixements en pràctica.

Servei:

El realitza l’alumnat del CFGS en fer-se càrrec de l’objectiu de millorar els hàbits de vida de l’alumnat de primer de l’ESO.

“Participa”

Destinataris:

Alumnat de segon de l’ESO

Objectiu:

Millorar l’entorn a través de l’alumnat de segon.  Aprendre de tot l’alumnat de segon.

Descripció de l’activitat:

Mitjançant la metodologia APS i el treball en equip, l’alumnat de segon de l’ESO genera propostes per millorar el centre. Es tracta que facin propostes de caràcter cultural, econòmic i social per millorar el centre. És una proposta transversal i prou oberta perquè surtin diferents interessos, alhora que possibilita la interacció entre l’alumnat de grups diferents.

Aprenentatge:

L’alumnat de segon de l’ESO aprèn a valorar altres propostes i a valorar la diversitat.

Servei:

Millora de l’entorn del centre per part de l’alumnat de segon.

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

  INSJOANORO@XTEC.CAT ·

  973 268399

  MOODLE ·

  CLICK EDU ·

  LOGIN

Escriu-nos!