INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Acolliment digital

Acolliment Digital

Procediment d’alta d’usuaris (alumnat, professorat i família) 

És el cap d’estudis l’encarregat de la benvinguda digital al centre, tant a l’alumnat, família com al professorat:

  • alta inicial al clickedu d’alumnes, famílies i professorat (importació de dades des de l’esfera).
  • matrícula viva introducció manual.
  • alta inicial al moodle des del clickedu.
  • alta inicial al Workspace importació des de clickedu.
  • matrícula viva Workspace manual.

 

Tot l’alumnat de 1r d’ESO rep a començament de curs, des de tutoria, les claus d’accés al clickedu, moodle i gmail corporatiu. A més, els membres de la comissió digital els oferim sessions informatives digitals sobre el funcionament de les plataformes que hauran d’utilitzar al llarg dels cursos escolars. Aquesta formació s’amplia també a 2n d’ESO.

 

Les famílies reben informació sobre el funcionament de clickedu a les reunions de principi de curs. També disposen, dins del mateix clickedu, d’un repositori més específic de videotutorials per saber com funciona tant l’aplicació com el programa. Per trobar aquest repositori seguiu les instruccions a l’enllaç següent: ACCÉS A TUTORIALS

 

El nou professorat rep, a principis de curs, sessions formatives sobre diferents aspectes digitals (clickedu, classroom, etc). El pla d’acollida del professorat nouvingut al centre també inclou:

  • presentació de les diverses utilitats de la pàgina web del centre i dels blocs i d’intranet (funcionament i gestió)
  • clau d’accés al sistema
  • característiques de l’aula d’informàtica del centre, dels canons de les aules i de les diferents pantalles digitals de què disposa el nostre centre (funcionament, ocupació i gestió)
  • funcionament de la intranet (control de faltes d’assistència, sistema d’informació de notes, d’incidències, etc.
  • sistema informàtic d’avaluació (entorn ESFERA)

També disposen, dins del mateix clickedu, d’un repositori d’enllaços i de videotutorials sobre aplicacions útils per a la seva tasca docent.

Per a més informació, consultar el document NOFC.