Avaluació

AVALUACIÓ

 

Per tal de veure si els objectius queden assolits, cal definir uns indicadors quantitatius que ens ho indiquin de manera objectiva. A continuació, reflectim aquests indicadors per a cadascun dels objectius:

 

  • O1: L’alumnat utilitza un formulari per fer reflexió sobre l’ús de les tecnologies digitals. El 80% de l’alumnat fa aquesta reflexió.
  • O2: Cada departament comparteix 2 activitats d’avaluació. Ideal 3, una per cada cicle d’ESO i Batx.
  • O3: Resultat de l’enquesta a les famílies. Crear una pregunta on surti si s’han facilitat recursos. 80% de famílies es senten segures i tenen els recursos
  • O4: El desplegament de les competències digitals ha de quedar reflectit en el 100% de les programacions del centre.

 

L’O1 ha estat assolit i els alumnes han pogut reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge digital.

L’O2 també s’ha assolit gràcies a la FIC de Cultura Digital en la que ha participat més del 80% del professorat. S’han compartit recursos i s’ha creat una pàgina web amb un recull de recursos digitals per alumnat i professorat.

L’O3 s’ha dut a terme i s’han proporcionat recursos i xerrades a les famílies, però encara no hem pogut fer una enquesta per valorar l’impacte.

L’O4, segons el cronograma, s’ha d’assolir a finals del curs 2023-24 i encara s’estan realitzant activitats per assolir-lo.

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·