Batxillerat

L'etapa on construiràs el teu futur

El batxillerat pretén capacitar l’alumnat

per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

Tenim un batxillerat a la mida de les teves inquietuds

Humanitats i ciències socials

Ciències i Tecnologia

Batxillerat i ensenyaments esportius

Amb la línia del centre, el batxillerat es guia per aquests principis:

A l’institut Joan Oró creiem que al batxillerat hi ha dos grans àmbits en els quals treballar:
· Aprendre a conèixer i a fer.
· Aprendre a ser i a viure junts.
Aquestes dimensions són fonamentals a l’ESO, al batxillerat i al llarg de tota la vida.

Segons el projecte de centre, es continua treballant al batxillerat la competència comunicativa en llengua anglesa, que és la més emprada per la comunitat científica i la més usada internacionalment.
· Quant a matèries comunes, oferim educació física i ciències del món  contemporani, impartides en la seva totalitat en llengua anglesa.

· La matèria de llengua anglesa es pot cursar a nivell superior.

· Treballem utilitzant més inputs en anglès (documentals, webs, documents  escrits…) en la matèria de filosofia i en les de modalitat.

· Intercanvi amb els Estats Units.

· Oferim francès i alemany en les matèries optatives.

· Impartim llatí i grec amb la metodologia inductiva contextual.

Existeixen tres modalitats singulars per realitzar el treball de recerca (TdR) al  nostre centre:
· Utilitzar la metodologia d’aprenentatge i servei quan el TdR està enfocat a  realitzar un servei comunitari.
· En col·laboració amb la universitat a través del programa Itinera.
· TdR Internacional redactat en anglès i connectat amb l’estranger.

Com fem créixer l’àmbit del ser i del conviure? Treballem aspectes com el lideratge, l’esforç, la creativitat, l’esperit crític i l’emprenedoria, entre d’altres.

· Les càpsules formatives (dues per trimestre, una d’aquestes en anglès), desenvolupen habilitats socials, valors i competències transversals.
· El projecte Silencis crea moments de recolliment personal a través de la  lectura lliure, de tècniques de conscienciació plena i de sessions d’organització personal.
· Realitzem un acompanyament proper a l’alumnat incrementant l’acció  tutorial i l’orientació personal.

Com treballem l’àmbit del saber i de l’aprendre a fer? Ho fem des de totes les matèries utilitzant diferents plantejaments metodològics per tal d’impartir-les  amb la màxima professionalitat, qualitat i compromís. Es tracta d’aprendre i  alhora capacitar els joves perquè superin amb èxit la prova de la selectivitat,  que els obrirà les portes a cursar diferents graus universitaris.
Els resultats obtinguts en els últims anys en aquesta prova ens avalen.

Dípitc del Batxillerat

Blog de Batxillerat

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·