INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Batxillerat esportiu

Batxillerat i ensenyaments esportius

La titulació doble de batxillerat i ensenyaments esportius, que forma part de l’oferta oficial a partir del curs 2021-2022 regulada pel Departament d’Educació, permet l’obtenció de dues titulacions de la següent forma: la de batxiller en tres cursos acadèmics i la d’un cicle d’ensenyaments esportius en els dos primers d’aquests tres cursos.

Les modalitats de batxillerat que es poden cursar són: la de ciències i tecnologia, per una banda, i la d’humanitats i ciències socials, per l’altra. La modalitat de batxillerat escollida es combina amb una única modalitat esportiva concreta. Les modalitats que s’ofereixen en el nostre centre són Salvament i socorrisme i Futbol.

 • Distribució matèries estudi Batxillerat en 3 anys en comptes de dos
 • Activitat esportiva, que millora rendiment escolar i capacitat d’aprenentatge
 • Obtenció de dos títols en tres anys
 • Pràctiques en empreses
 • Continuïtat acadèmica
 • Requisit acadèmic: estar en possessió del títol d’ESO o equivalent.
 • Requisit Esportiu: haver superat la prova específica de l’especialitat que es vol cursar. Aquesta prova és organitzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El Batxillerat Esportiu ha estat creat per a alumnes que hagin superat el 4t ESO que practiquin l’especialitat esportiva i vulguin combinar el batxillerat amb l’obtenció del títol de tècnic esportiu en la modalitat triada per poder treballar com a tècnic esportiu i tenir, a la vegada, continuïtat acadèmica posterior.

El Batxillerat Esportiu permet diferents opcions, un cop superat.

 • Inserció laboral: l’obtenció d’un CFGM permet l’inserció en el món laboral en el sector específic.
 • Continuïtat acadèmica:
  • Accés a un grau universitari (realització de les PAU)
  • Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
  • Opció de preparació per a les proves d’accés d’INEFC

ORGANITZACIÓ CURRICULAR
Batxillerat i ensenyaments esportius