Atenció!!! Els que voleu fer un grau d’educació infantil i primària

pau_editora_11_108_1

La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus d’educació infantil i primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consistirà, a partir de l’any 2017, en 2 exàmens:

  • Competència comunicativa i raonament crític
  • Competència logicomatemàtica

Aquesta prova substitueix la PAP que ha estat vigent des del curs 2014-2015.

La prova es realitzarà el dissabte 17 de juny en horari de matí. I ja informaran del lloc.

Aquí podeu trobar més informació.

Save