Accés Cicles Formatius de Grau Superior

La formació professional s’estructura en cicles formatius de grau mitjà i en cicles formatius de grau superior, els quals permeten obtenir els títols de tècnic/a i tècnic/a superior.
Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (per als cicles de grau mitjà) o el títol de batxiller/a (per als cicles grau superior) o un equivalent a efectes acadèmics.
També s’hi pot accedir sense tenir els requisits acadèmics anteriors si se supera una prova d’accés (els més grans de 17 anys, al grau mitjà, i els més grans de 19 anys, al grau superior, o els de 18 si tenen un títol de tècnic/a relacionat amb l’especialitat).

Trobareu tota la informació que necessiteu en aquest web i al web d’orientació de l’Institut Joan Oró.

Presen-Proves-Accés-a-GS Aquí teniu la informació sobre les proves d’accés al cicle formatiu de grau superior.

Agrupació de famílies professionals per a la part específica Agrupació de famílies professionals, cicles formatius i  matèries de referència de la part específica de la prova d’accés de grau superior.

Grups d’itineraris de les famílies professionals Aquí teniu els grups d’itineraris de les diferents famílies professionals i cicles formatius.

Aquests són els cicles que s’oferten al ‘institut Joan Oró