Consells per superar amb èxit el batxillerat

Aquesta web dóna consells per preparar-se per superar l’avaluació amb èxit. Està pensada per la universitat però serveix per batxillerat.

Consells per millorar la competència lingüística i comunicativa a l’Institut i la universitat