INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Competències Alumnat

Competències Alumnat

 • DESPLEGAMENT CURRICULAR DE LA CD DE L’ALUMNAT

 

Segons la normativa, les Competències Digitals que cal que l’alumnat assoleixi al llarg de l’ESO són les següents:

 • Competència 1. Ús de dispositius digitals
 • Competència 2. Elaboració de documents digitals
 • Competència 3. Ús d’aplicacions d’edició d’imatge, so i vídeo
 • Competència 4. Cercar informació a internet
 • Competència 5. Tractar la informació per construir nou coneixement
 • Competència 6. Ús d’un entorn personal d’aprenentatge digital
 • Competència 7. Comunicar-se i compartir informació en xarxa
 • Competència 8. Ús d’eines digitals per al treball col·laboratiu
 • Competència 9. Realitzar accions de ciutadania utilitzant recursos digitals
 • Competència 10. Fomentar hàbits d’ús saludable de les TIC
 • Competència 11. Ús de les TIC de forma crítica i responsable

Donat que es tracta de competències que cal treballar de manera transversal des de les diferents matèries, i per tal de garantir que totes elles es treballen i s’avaluen al llarg de l’etapa, es distribueixen de la següent forma:

1r ESO:

 • Ús de dispositiu d’emmagatzematge extern (Competència 1)
 • Elaboració de textos amb Word o Google Docs i ús del corrector ortogràfic. (Competència 2)
 • Ús de Google Classroom com a entorn d’aprenentatge (Competència 6)
 • Museu virtual dels arbres del camp escolar (Competència 7)

2n ESO:

 • Elaboració d’infografies amb eines digitals (Competència 3)
 • Producció d’un booktuber (Competència 3)
 • Elaboració d’un portafoli digital (Competència 6)
 • Projecte de conscienciació de les TIC (Competència 9)

3r ESO:

 • Producció de documents digitals per desenvolupar projectes (Competència 2)
 • Projecte específic d’edició d’imatges (Competència 3)
 • Ús d’eines digitals per desenvolupar coneixement de manera col·laborativa (Competència 8)
 • Activitats físiques per corregir i eliminar tensions posturals produïdes per l’ús excessiu de tecnologie (Competència 10)
 • Tractament de l’ús responsable de les TIC (Competència 11)

4t ESO:

 • Ús de Google Drive per emmagatzemar documents al núvol (Competència 1)
 • Presentació de tasques en diferents formats digitals (Competència 2)
 • Realitzar cerques d’informació a la xarxa (Competència 4)
 • Ús de Geogebra per consolidar coneixement matemàtic (Competència 5)
 • Elaboració de presentacions digitals per a la comunitat educativa (Competència 7)