INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Comunicació de la Comunitat Educativa

Comunicació de la Comunitat Educativa

A continuació, s’exposa com es duu a terme la comunicació entre les diferents parts de la comunitat educativa.

Direcció – Professorat

L’equip directiu es comunica amb el professorat del centre a través de correus electrònics enviats des de la plataforma Clickedu. El professorat rep aquests correus al seu compte de XTEC.

 

Direcció – Alumnat

La comunicació de direcció amb l’alumnat acostuma a ser a través de la persona tutora del grup. Si la comunicació s’ha de fer de forma massiva, s’utilitza el correu electrònic.

 

Direcció – Famílies

Les comunicacions de direcció amb les famílies de l’alumnat del centre es fan a través del correu electrònic. Les famílies han de tenir el correu electrònic dels responsables informat i actualitzat en la plataforma Clickedu.

Per altra banda, l’equip directiu també es comunica amb l’AMPA a través d’un grup de WhatsApp.

 

Professorat – Alumnat

El professorat es comunica amb l’alumnat a través de Clickedu, de l’entorn google workspace (drive, classroom), i del MOODLE. Aquests entorns esdevenen també una eina de comunicació alhora que de treball.

 

Professorat – Famílies

La plataforma Clickedu permet al professorat fer un seguiment de cada alumne/a visible per a les famílies. Aquest seguiment inclou anotacions de si l’alumnat fa els deures, té un bon comportament a l’aula, control de l’assistència i qualificacions de les diferents matèries. En cas de ser necessària una comunicació més directa entre professorat i família, es fa a través de la persona tutora.

 

Tutor/a – Famílies

La persona tutora és a qui les famílies poden adreçar-se per a qualsevol consulta, dubte, inquietud, problema o proposta. La forma de comunicació principal és a través de la plataforma Clickedu. A més a més, tant les famílies com les tutores poden acordar una tutoria directa de manera presencial al centre o per videotrucada.

 

Altres comunicacions

El web del centre esdevé el nucli que aglutina tota la informació relativa al centre, secretaria, nivells educatius, projecte educatiu, extraescolars, serveis, calendari escolar, organització de curs, documents d’interès, enllaços als entorns digitals i xarxes socials i finalment notícies del centre, i que és visible a tota la comunitat educativa i obert a qualsevol persona que vulgui consultar.