INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Ensenyaments Esportius

Prova específica d’accés als
ensenyaments esportius

El Departament d’Educació convoca les proves específiques per accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius,
i obtenir un títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior.

En aquestes proves es comprova que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques
per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat.

Formació de tècnics d’esports

Els cicles d’ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos i una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Els cicles de grau mitjà comprenen dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos cicles en les modalitats regulades per la LOE:

  • El primer nivell o cicle inicial, comporta l’obtenció del certificat corresponent, i
  • El segon nivell o cicle final, comporta l’obtenció del títol de tècnic esportiu en l’especialitat corresponent

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior esportiu en l’especialitat corresponent.

Modalitats esportives autoritzades

  • FUTBOL

El fet que una modalitat esportiva estigui autoritzada no implica que cada curs escolar s’ofereixi, ja que hi ha uns mínims de matrícula.

  • SALVAMENT I SOCORRISME

Formem socorristes de platges i d’espais naturals.

Els alumnes realitzen pràctiques tant a platges com a llacs i rius d’aigües tranquil·les i braves i s’aconsegueix una d’inserció laboral del 100%.

El Bloc Comú de qualsevol modalitat esportiva regulada pel Departament d’Ensenyament o del període Transitori de l’Escola Catalana de l’Esport.

Fitxa de l’estudi
EREE Futbol

Fitxa de l’estudi
Salvament i Socorrisme

Batxillerat Esportiu

Batxillerat Esportiu = Batxillerat + CFGM esportiu

DOBLE TITULACIÓ EN 3 ANYS