Treball per Projectes

Sumem experiències per aprendre!

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre.

Resolem situacions reals fent recerca i aplicant els coneixements adquirits.

El currículum, la clau en l’elaboració dels projectes

 • Tots els projectes neixen a partir de l’anàlisi profunda i acurada dels continguts curriculars de les matèries que hi intervenen per assegurar-ne la seva total impartició.
 • El professorat inicia un procés creatiu buscant centres d’interès per focalitzar els continguts.
 • Es crea un xassís a la plataforma de treball Moodle i existeix un creixement del projecte mitjançant el treball en equip i transversal del professorat que hi intervé.
 • Els projectes són dinàmics, oberts i en procés de millora contínua.

On i quants?

 • De primer a tercer de l’ESO es realitza el TxP en un terç de les hores lectives.
 • De dos a tres projectes per trimestre en cada nivell, dels quals almenys la meitat utilitzen l’anglès com a llengua vehicular.

Quines matèries hi intervenen?

 • Ciències socials, ciències naturals i tecnologia a 1r i 2n d’ESO.
 • Matemàtiques, ciències naturals i tecnologia a 3r d’ESO.

Recursos

 • Equip de professorat seleccionat amb dilatada experiència en el TxP.
 • Formació contínua del professorat en noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge des del curs 2008/09.
 • Activitats, sortides i la intervenció d’experts faciliten poder treballar aspectes relacionats amb el projecte, aprofitant l’oferta cultural i científica de l’entorn.
 • Diversitat de recursos didàctics per tenir en compte els diferents canals d’aprenentatge.
 • Carro d’ordinadors portàtils i ordinadors fixos a l’aula.
 • Canó i pissarra digital.
  • Plataforma Moodle i dossiers elaborats per l’equip docent del centre.
  • Aules específiques de projectes i laboratoris.

“Obrim Portes”

 • Famílies escolten i participen activament en la presentació dels projectes de 1r d’ESO
 • Els alumnes de 2n d’ESO realitzen l’exposició de la “Youth Science Conference” davant les famílies.
 • Alumnes de 3r d’ESO exposen el projecte Geometria i entorn als alumnes de 1r d’ESO.
 • Alumnes de 3r d’ESO exposen el projecte There is chemistry between us

Fes un cop d’ull als blocs de projectes

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·