INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Treballs per projectes

Sumem experiències per aprendre!

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre.

Resolem situacions reals fent recerca i aplicant els coneixements adquirits.

El currículum, la clau en l’elaboració dels projectes

 • Tots els projectes neixen a partir de l’anàlisi profunda i acurada dels continguts curriculars de les matèries que hi intervenen per assegurar-ne la seva total impartició.
 • El professorat inicia un procés creatiu buscant centres d’interès per focalitzar els continguts.
 • Es crea un xassís a la plataforma de treball Moodle i existeix un creixement del projecte mitjançant el treball en equip i transversal del professorat que hi intervé.
 • Els projectes són dinàmics, oberts i en procés de millora contínua.

On i quants?

 • De primer a tercer de l’ESO es realitza el TxP en un terç de les hores lectives.
 • De dos a tres projectes per trimestre en cada nivell, dels quals almenys la meitat utilitzen l’anglès com a llengua vehicular.

Quines matèries hi intervenen?

 • Ciències socials, ciències naturals i tecnologia a 1r i 2n d’ESO.
 • Matemàtiques, ciències naturals i tecnologia a 3r d’ESO.

Recursos

 • Equip de professorat seleccionat amb dilatada experiència en el TxP.
 • Formació contínua del professorat en noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge des del curs 2008/09.
 • Activitats, sortides i la intervenció d’experts faciliten poder treballar aspectes relacionats amb el projecte, aprofitant l’oferta cultural i científica de l’entorn.
 • Diversitat de recursos didàctics per tenir en compte els diferents canals d’aprenentatge.
 • Carro d’ordinadors portàtils i ordinadors fixos a l’aula.
 • Canó i pissarra digital.
  • Plataforma Moodle i dossiers elaborats per l’equip docent del centre.
  • Aules específiques de projectes i laboratoris.

“Obrim Portes”

 • Famílies escolten i participen activament en la presentació dels projectes de 1r d’ESO
 • Els alumnes de 2n d’ESO realitzen l’exposició de la “Youth Science Conference” davant les famílies.
 • Alumnes de 3r d’ESO exposen el projecte Geometria i entorn als alumnes de 1r d’ESO.
 • Alumnes de 3r d’ESO exposen el projecte There is chemistry between us