INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Objectius

Objectius

OBJECTIUS

 

Els objectius que ens hem definit un cop feta la diagnosi de la situació actual a l’institut són els següents:

 

  • O1: Utilitzar tecnologies digitals per tal que l’alumnat i el professorat reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge.
  • O2: Potenciar l’ús de recursos digitals per part del professorat per tal d’avaluar l’alumnat en les seves matèries.
  • O3: Facilitar recursos a les famílies per tal que es sentin més segurs/es en l’acompanyament dels seus fills/es en l’ús de tecnologies
  • O4: Definir el desplegament de la competència digital de l’alumnat per establir la línia de centre en l’àmbit digital