Organització curs 2020/21

PLA D'ORGANITZACIÓ JOAN ORÓ 20/21

Mesures que adoptarem per garantir un centre segur i saludable


Document

INFORMACIONS PER A L'ALUMNAT

Instruccions i recomanacions a seguir en el nostre dia a dia en el centre


Document

SALUT I ESCOLA: CARTA A LES FAMÍLIES

Pautes d'actuació per evitar brots de COVID-19 a les escoles i instituts


Document

SALUT I ESCOLA: ALTRES RECOMANACIONS

Recomanacions sobre com actuar en cas de detecció o sospita


Document

PROTOCOL EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA

Protocol d'actuació quan un alumne/a presenta simptomatologia


Document

DECLARACIÓ RESPONSABLE MENORS

Declaració responsable per tal que els vostres fills/es puguin accedir al centre


Document

DECLARACIÓ RESPONSABLE MAJORS

Declaració responsable per alumnes majors de 18 anys per accedir al centre


Document

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·