INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Portal web i Xarxes Socials

Portal web i Xarxes Socials

Web del centre:

 • Enllaços a les diferents eines digitals del centre.
 • Informació relacionada amb l’institut: serveis i instal·lacions, estudis que s’hi poden cursar, metodologies que es segueixen, etc.
 • Un blog on es publiquen regularment articles i imatges de les activitats que es fan al centre.
 • Diferents formes de contactar amb el centre.
 • Informació i formularis per formalitzar la inscripció de l’alumnat en els diferents estudis.
 • Enllaços a les diferents publicacions que es fan a les xarxes socials del centre.

 

Clickedu:

A través de la plataforma Clickedu, les famílies també poden veure imatges de les sortides de l’alumnat. Aquesta eina permet publicar albums de fotos privats què només les famílies podran veure.

 

Instagram, Twitter i Facebook

Per tal d’arribar al major nombre de famílies possible, el centre és present en les principals xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook. El professorat del centre pot enviar publicacions a fer a les persones responsables. En totes elles s’hi publica la següent informació:

 • Sortides de l’alumnat del centre
 • Activitats que es duen a terme al centre
 • Participació de l’alumnat en concursos o jornades en representació del centre
 • Retalls de notícies de premsa en les quals apareix el centre
 • A Twitter es fa retweet de les publicacions d’altres comptes relacionats amb l’institut