ESO

Pràctiques Docents

Treball Per Projectes

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre

Impulsem una manera d’aprendre més significativa i competencial en què l’alumne és el principal protagonista.

En una societat en què els coneixements els tenim tots al nostre abast, hem de trobar la millor fórmula d’arribar-hi.

Volem formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables, que sàpiguen treballar en equip, dotant-los de capacitats d’aprenentatge, a més a més de coneixements i sabers. Per tant, l’objectiu és impulsar una manera d’aprendre més significativa i competencial en què l’alumne és el principal protagonista.

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre. Resolem situacions reals fent recerca i aplicant els coneixements adquirits.

Projecte What's Ep

Projecte d’immersió lingüística en anglès

Cal aprendre a valorar, a gaudir també del silenci i a tenir moments de recolliment personal

L’objectiu principal d’aquest projecte és garantir la millora de la competència comunicativa en anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis de cada nivell.

Immersió lingüística:

L’alumnat que cursa aquest programa realitza una immersió lingüística que dura una setmana, de forma intensiva, per tal de potenciar la comunicació oral en contextos reals. Aquesta setmana és diferent per a cada curs:

1r d’ESO:

English Week

Colònies en anglès a Sta Susanna (obert a tot l’alumnat)

2n d’ESO:

Intercanvi

Intercanvi a Alemanya

3r d’ESO:

Viatge a London

Estada d’una setmana a Londres (obert a tot l’alumnat)

4t d’ESO:

Viatge final de curs

Estada d’una setmana en un país europeu

Projecte Silencis

La nostra vida és plena de sorolls…

Cal aprendre a valorar, a gaudir també del silenci i tenir moments de recolliment personal
El Projecte Silencis neix el curs 2016-17 de la unió dels projectes  del gust per la lectura i de l’atenció plena a l’aula, que ja veníem realitzant en cursos anteriors.

Els alumnes d’ESO i batxillerat dediquen vint minuts diaris dins del seu horari marc a fer una aturada i realitzar un exercici d’interiorització en silenci, bé mitjançant la lectura individual lliure o bé amb exercicis de relaxació, respiració i presa de consciència del propi cos.

Treball Interdisciplinari de Llengües

Avancem cap al Tractament Integrat de Llengües

Una de les maneres d’afavorir el plurilingüisme és treballar interdisciplinàriament totes les llengües.

Un dels nostres objectius és que l’alumnat sigui plurilingüe i, per tant, sàpiga relacionar i fer connexions entre totes les llengües que estudia. A primer d’ESO, duem a terme un projecte anomenat PlanetOró, que té com a producte final l’elaboració per grups d’un curtmetratge on conviuen fins a cinc llengües diferents. Els alumnes hauran d’executar una sèrie de tasques que els permetran consolidar i ampliar aprenentatges curriculars de cada matèria lingüística de manera integrada.

Tutoria entre iguals

Programa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar

El programa TEI (Tutoria entre iguals) és un programa de convivència institucional que implica a tota la comunitat educativa. S’orienta a millorar la integració escolar i al treball per una escola inclusiva i no violenta. També té com objectius  fomentar que les relacions entre iguals siguin més satisfactories i aconseguir una millora del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, el conflicte i la violència (física, emocional o psicològica).

Vídeos sobre programa TEI

Taller Express

Educació personalitzada

La diversitat i el valor que afegim cadascun de nosaltres al nostre  entorn

El projecte s’articula amb cinc manifestacions expressives:

dansa, teatre, expressió graficoplàstica, audiovisual  i llengua catalana i castellana.

En la línia de l’educació personalitzada l’alumnat de 3r escull una de les quatre propostes primeres en la que desenvoluparà el seu potencial expressiu.

El tema del projecte és:

“La diversitat i el valor que afegim cadascun de nosaltres al nostre  entorn”

La temàtica la vivim com el punt de partida del guió i del treball que realitzarem.

Finalment es realitza una mostra amb els treballs que s’han fet davant de la resta de companys i famílies.

Mediació en Acció

Projecte de mediació entre iguals

La mediació és una estratègia de gestió positiva de conflictes que treballa amb l’altre i no contra l’altre, per tant, el punt de partida ha de ser el reconeixement mutu, la confidencialitat i la voluntat d’acord.

El procés de mediació és voluntari i, amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial, té com a objectiu que les parts en conflicte siguin capaces d’arribar a acords consensuats i cooperatius mitjançant el diàleg, i així viure i conviure pacíficament.

La mediació a nivell de centre pretén:
• Educar i regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives.
• Intervenir constructivament davant dels conflictes.
• Millorar el clima del centre.
A nivell de l’alumnat contribueix:
• A la formació integral de l’alumne/a.
• Aprendre habilitats socials.
• Crear grup i, en un context on tothom és acceptat, afavoreix la construcció d’actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica.

Projecte ERASMUS+

Projecte GEETS: KA101.

El nostre centre, juntament amb altres sis instituts de Catalunya, participa durant aquest curs 2018-19 en un projecte consorci KA101 subvencionat per la Unió Europea per facilitar la mobilitat dels docents per motius d’aprenentatge. El consorci està coordinat pel departament d’Ensenyament i té per objectius consolidar la xarxa de centres plurilingües, fomentar l’aprenentatge entre iguals i impulsar l’intercanvi de bones practiques europees.

 

Els membres del claustre dels instituts implicats han participat en cursos estructurals durant l’estiu i properament, realitzaran observacions d’aula en diferents instituts europeus. Després, aquests professors comparteixen els seus aprenentatges i en fan la transferència a la resta de companys.

 

A l’INS Joan Oró, l’Oriol Llobera va inscriure’s en el curs: Educating for the 21st century: re-imagining our schools for our children’s future, a Irlanda; i la Mireia Seró al curs: The Gateway Teacher Training Diversity in Education Programme, a Malta. En la reunió de treball de professorat d’ESO i batxillerat que va tenir lloc el dia 10 d’octubre, van compartir les seves experiències amb el claustre i properament compartiran el material que han elaborat per aplicar-lo a l’aula.

 

Respecte les activitats d’observació (job-shadowing), al mes de noviembre el Jorge Gallego viatjarà a Eslovàquia, on durant cinc dies assistirà a classe al Gymnazium bilingvalne de la ciutat de Zilina i l’Emma Carreras observarà el Trekronerskolen a la ciutat de Roskilde a Dinamarca.

 

D’altra banda, els alumnes de 4t d’ESO que cursen la materia de visual i plàstica estan participant en el concurs per triar el logo del projecte. Aquest concurs consta de dues fases: a final d’octubre cada institut ha d’escollir el logo guanyador del seu centre i el mes de noviembre es triarà entre tots els logos finalistes, el vencedor de Catalunya. El dia 20 de novembre es celebrarà  la tria del guanyador i posterior lliurament de premis a Barcelona

Projecte GEETS

Concurs de logotips

Erasmus+ KA101

Entrega de premis

Aprenentatge i servei - APS

“Gira’m el món”

Destinataris:

Alumnat de quart de l’ESO i usuaris de la Residència de Salut Mental Elisenda de Moncada de Lleida.

Objectiu:

Trencar estigmes.

Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat de servei comunitari consisteix a trencar els estigmes a través de les danses tradicionals. Mitjançant la música els alumnes i els usuaris de la Residència fan aquest apropament que facilita el trencament de prejudicis i genera un espai d’aprenentatge, d’oci i complicitat.

Aprenentatge:

Els alumnes aprenen a trencar l’estigma de la malaltia mental i els usuaris de la Residència també trenquen l’estigma que sovint acompanya el jovent.

Servei:

Millorar l’entorn

“Moute i fes salut”

Destinataris:

Alumnes del CFGS d’animació d’activitats fisicoesportives i alumnes de primer de l’ESO.

Objectiu:

Potenciar hàbits de vida saludables en l’alumnat de primer de l’ESO.

Descripció de l’activitat:

Mitjançant la metodologia APS els alumnes de cicle formatiu de grau superior apadrinen de manera individual l’alumnat de primer de l’ESO per ajudar-lo en l’adquisició d’hàbits saludables. El seguiment és periòdic i es duu a terme durant tot el curs acadèmic.

Aprenentatge:

L’alumnat de primer de l’ESO aprèn hàbits de vida saludables que incorpora al seu dia a dia i els alumnes de CFGS aprenen a desenvolupar-se posant els seus coneixements en pràctica.

Servei:

El realitza l’alumnat del CFGS en fer-se càrrec de l’objectiu de millorar els hàbits de vida de l’alumnat de primer de l’ESO.

“Participa”

Destinataris:

Alumnat de segon de l’ESO

Objectiu:

Millorar l’entorn a través de l’alumnat de segon.  Aprendre de tot l’alumnat de segon.

Descripció de l’activitat:

Mitjançant la metodologia APS i el treball en equip, l’alumnat de segon de l’ESO genera propostes per millorar el centre. Es tracta que facin propostes de caràcter cultural, econòmic i social per millorar el centre. És una proposta transversal i prou oberta perquè surtin diferents interessos, alhora que possibilita la interacció entre l’alumnat de grups diferents.

Aprenentatge:

L’alumnat de segon de l’ESO aprèn a valorar altres propostes i a valorar la diversitat.

Servei:

Millora de l’entorn del centre per part de l’alumnat de segon.

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·