CFGS Ensenyament i animació socioesportiva

CFGS Condicionament físic

La sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau superior, l’has de presentar del 25 al 31 de maig i has d’adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui. La documentació que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds, la pots afegir fins l’1 de juny.

 

Qui ha de presentar la sol·licitud de preinscripció de formació professional de grau superior?

 

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció tots els alumnes que volen accedir a qualsevol cicle de formació professional de grau superior.

Aquest any, la sol·licitud de preinscripció només es pot emplenar i presentar en línia (no es pot fer físicament a l’institut) amb un ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet a través del següent enllaç:

Com veureu, la presentació telemàtica de la preinscripció es pot tramitar seguint dos mètodes que us expliquem a continuació:

a) Procediment electrònic (amb certificat digital)

 

Aquest és el procediment més segur, ja que cal que el pare, mare o tutor/a tramiti la sol·licitud a través d’una identificació digital (idCat MòbilCl@veT-Cat o DNI electrònic). Si no disposeu de cap identifiació digital, us recomanem que obtingueu l‘idCAT Mòbil de manera fàcil i gratuïta a la web

idecatmobil.seu.cat.

 

 

Per poder donar-vos d’alta a l’idCat Mòbil només necessitareu disposar del vostre DNI/NIE/Passaport, una adreça de correu electrònic, un telèfon mòbil i la Targeta Sanitària Individual (TSI del CatSalut o de Muface) de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a), que ha de ser major de 16 anys.

 

 

b) Procediment en suport informàtic (sense certificat digital)

 

Si no disposeu de cap tipus de certificat digital, podeu presentar la sol·licitud en suport informàtic, en què caldrà que hi adjunteu escanejada la documentació identificativa (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant i el Llibre de Família per motius de seguretat.

Un cop tramitada correctament la sol·licitud i adjuntada la documentació necessària, rebreu un resguard de la preinscripció al correu electrònic que hagueu indicat. Reviseu que la documentació s’ha validat correctament i, molt important, guardeu-vos el resguard.

 

No heu d’enviar cap tipus de documentació a l’institut, si no se us demana explícitament.

Un cop tramitada correctament la sol·licitud i adjuntada la documentació

 

Amb el codi de la sol·licitud (indicat en el resguard) i el DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant podeu fer modificacions de la documentació acreditativa o afegir-ne de nova fins el 01 de juny.

 

També podreu consultar el vostre resultat provisional i definitiu quan aquests es publiquin.

Recordeu que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne.

11

#

TRÀMIT

DATES

ENLLAÇ

1

Oferta inicial de places

21 de maig

2

Presentació de sol·licituds

Del 25 al 31 de maig

 

3

Presentació documentació

fins al 1 de juny

4

Publicació llistes provisionals

23 de juny

5

Reclamacions a les llistes provisionals

Del 23 al 30 de juny

6

Publicació llistes definitives

5 de juliol

7

Sorteig per resoldre sol·licituds empatades

5 de juliol

8

Publicació llistes definitives ordenades

8 de juliol

9

Llistat d’alumnat admès i llista d’espera

16 de juliol

10

Matrículació ordinària

Del 19 al 23 de juliol

11

Publicació centres amb places vacants

1  de setembre

12

Segona fase d’admissió

Del 1 al 3 de setembre

13

Publicació llista d’admesos

6 de setembre

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·