INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Preinscripció EREE

CFGM Guia en el medi natural i de temps de lleure

Quan s'ha de fer la matrícula?

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula, acreditant els requisits acadèmics d’accés, en les dates que es detallen en el calendari i fer efectiu l’import del preu corresponent.

Quan, després del procés ordinari de matrícula resten vacants en un o més crèdits, el centre ha d’admetre la matrícula parcial en aquests crèdits de persones que compleixen les condicions d’accés. En el cas que hi hagi més sol·licitants que vacants, s’apliquen els criteris de prioritat.

Els períodes de matriculació dels cicles de formació professional de grau mitjà són:

Del 3 al 7 de juliol de 2023.

Si no pots fer la matriculació en aquestes dates, cal que contactis amb la secretaria del centre el més aviat possible, perquè si no es considera que renuncies a la plaça.

Què necessito per fer la matrícula ?

La matrícula es formalitza 100% en línia i no cal anar al centre per presentar-la

A continuació trobareu les instruccions i documentació que cal presentar.

Del 3 al 7 de juliol