Preinscripció presencial amb seguretat

Recomanacions per la tramitació presencial:

  • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).

 

  • S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’omplir al centre, es recomana portar el seu propi bolígraf.

 

  • Es recomana portar mascareta i guants.

 

  • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!