EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

El punt més important de l’admissió d’un infant o adolescent a un centre educatiu és el tràmit de la preinscripció, que enguany s’ha de presentar entre el 17 i el 24 de març per a l’ESO.

 

A la pàgina web preinscripcio.gencat.cat del Departament d’Educació trobareu tota la informació sobre el procediment de preinscripció, documentació i criteris de prioritat, així com la resolució de possibles dubtes (amb podcasts i FAQs) sobre aquest procés i de la matrícula. Us recomanem que visiteu la pàgina web abans de començar la preinscripció.

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la COVID-19, es podrà dur a terme de ​ forma presencial NOMÉS amb cita prèvia, entre el 17 i el 24 de març. Podreu demanar-la, si truqueu directament al telèfon del centre, 973 268399, entre les 08.30 h i les 14.00 h. 

Oferta de places a l’ESO

L’oferta de places a 1r ESO és de 135.

Aquest any, la sol·licitud de preinscripció només es pot emplenar i presentar en línia (no es pot fer físicament a l’institut) amb un ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a internet a través del següent enllaç:

Com veureu, la presentació telemàtica de la preinscripció es pot tramitar seguint dos mètodes que us expliquem a continuació:

a) Procediment electrònic (amb certificat digital)

 

Aquest és el procediment més segur, ja que cal que el pare, mare o tutor/a tramiti la sol·licitud a través d’una identificació digital (idCat MòbilCl@veT-Cat o DNI electrònic). Si no disposeu de cap identifiació digital, us recomanem que obtingueu l‘idCAT Mòbil de manera fàcil i gratuïta a la web

idecatmobil.seu.cat.

 

 

Per poder donar-vos d’alta a l’idCat Mòbil només necessitareu disposar del vostre DNI/NIE/Passaport, una adreça de correu electrònic, un telèfon mòbil i la Targeta Sanitària Individual (TSI del CatSalut o de Muface) de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a), que ha de ser major de 16 anys.

 

 

b) Procediment en suport informàtic (sense certificat digital)

 

Si no disposeu de cap tipus de certificat digital, podeu presentar la sol·licitud en suport informàtic, en què caldrà que hi adjunteu escanejada la documentació identificativa (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant i el Llibre de Família per motius de seguretat.

Només per al procediment electrònic (amb certificat digital)

  • Número d’Identificació de l’Alumne (RALC), que us proporcionarà l’escola on està matriculat (en aquest cas és un codi, no un arxiu a adjuntar). També el podeu obtenir a aquesta pàgina:

Només per al procediment amb suport informàtic

  • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) i el Llibre de Família per motius de seguretat.

Per acreditar criteris que donen punts, per als dos tipus de sol·licituds:

  • Contracte laboralcertificat d’empresa o declaració censal d’alta (autònoms) si voleu acreditar la proximitat entre el lloc de treball i el centre educatiu, si aquesta és l’opció de proximitat que heu escollit.

 

  • Document de la Renda Garantida de Ciutadania, si en disposeu i ho voleu acreditar.

No cal presentar cap tipus de documentació si voleu acreditar que ja hi ha germans escolaritzats al mateix centre, si voleu acreditar la proximitat del domicili amb el centre educatiu, si voleu acreditar que un membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33% o si sou Família Nombrosa. En aquests casos no cal presentar cap documentació perquè l’Administració, internament, ja en comprova les dades.

Un cop tramitada correctament la sol·licitud i adjuntada la documentació necessària, rebreu un resguard de la preinscripció al correu electrònic que hagueu indicat. Reviseu que la documentació s’ha validat correctament i, molt important, guardeu-vos el resguard.

 

No heu d’enviar cap tipus de documentació a l’institut, si no se us demana explícitament.

Un cop tramitada correctament la sol·licitud i adjuntada la documentació

 

Amb el codi de la sol·licitud (indicat en el resguard) i el DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant podeu fer modificacions de la documentació acreditativa o afegir-ne de nova fins el 26 de març.

 

També podreu consultar el vostre resultat provisional i definitiu quan aquests es publiquin.

Recordeu que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne.

#

TRÀMIT

DATES

ENLLAÇ

1

Oferta inicial de places

11 de març

2

Preinscripció Educació Secundària Obligatòria

Del 17 al 24 de març

 

3

Presentació documentació acreditativa

25 i 26 de març

4

Publicació llistes provisionals

19 d’abril

5

Reclamacions a les llistes provisionals

Del 20 al 26 d’abril

6

Publicació llistes definitives

30 d’abril

7

Sorteig per resoldre sol·licituds empatades

5 de maig

8

Publicació llistes definitives ordenades

7 de maig

9

Llistat d’alumnat admès i llista d’espera

7 de maig

10

Matrículació alumnat admès a  1r d’ESO

Del 14 al 18 de juny

11

Matrículació alumnat admès a  2n, 3r i 4t d’ESO

Del 28 de juny al 2 de juliol

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!