PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2020-21

Preinscripció i Matrícula. Curs 2020/2021

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Preinscripció

Del ​ 13 al 22 de maig, ambdós inclosos​, es podrà dur a terme la ​ preinscripció escolar per a l’educació secundària obligatòria (ESO).

 

Enguany, com a prevenció davant del coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica i el tràmit es podrà fer íntegrament en línia, a través del portal preinscripcio.gencat.cat​ . ​

 

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre​. Per contra, s’haurà de fer arribar, a l’​adreça oficial de correu electrònic del centre que s’ha demanat en primera opció, ​ el ​ formulari telemàtic​ ​ pertinent i la documentació necessària escanejada o fotografiada​.

 

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la COVID-19, es podrà dur a terme de ​ forma presencial NOMÉS amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig.

 

Podreu demanar-la, si truqueu directament al telèfon del centre, 973 268399, entre les 08.30 h i les 15.00 h, o a través de l’eina de cita prèvia.

Oferta de places ESO

L’oferta de places a 1r ESO és de 108.
La previsió de places per a 4t ESO és 1 vacant.

Com fer la tramitació?

PAS 1: Omplir l’aplicatiu del departament d’educació

PAS 2: Enviar documentació escanejada o fotografiada al correu: insjoanoro@xtec.cat

(Si no teniu escànner us recomanem l’aplicació CamScanner per iOS o Android))

 • Resguard de la sol·licitud telemàtica
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
 • El DNI de l’alumne/a major de 14 anys o té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

PAS 1: Demanar cita prèvia

Trucant al telèfon 973 268399
entre les 8.30 i les 15.00

PAS 2: Presentació al centre de tota la documentació

 • Sol·licitud
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
 • El DNI de l’alumne/a major de 14 anys o té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Més informació

Alumnes assignats al centre i llista d’espera

Alumnes assignats al centre 07/07/2020

Llista d’espera 07/07/2020

Matrícula (de l’alumnat NOU i provinent d’altres centres)

L’alumnat NOU que obtingui plaça realitzarà la matrícula ​ entre el ​ 13 i el 17 de juliol, ambdós inclosos.

Renovació de matrícula (alumnat del centre)

Dates per formalitzar el pagament de renovació de matrícula:

 • 25, 26 i 29 de juny els actuals alumnes de 1r, que cursaran 2n.
 • 30 de juny i 1 de juliol els actuals alumnes de 2n, que cursaran 3r.
 • 2 i 3 de juliol els actuals alumnes de 3r, que cursaran 4t.

TOTA LA TRAMITACIÓ ES FA “ON LINE”, NO S’HA D’ANAR AL CENTRE.

BATXILLERAT

Preinscripció

Del ​ 27 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos​, es podrà dur a terme la ​ preinscripció escolar pel Batxillerat.

 

Han de presentar sol·licitud de preinscripció:

*alumnes quan han cursat ESO fora de l’institut Joan Oró

*alumnes que han cursat Cicles formatius dins o fora de l’institut Joan Oró

 

Enguany, com a prevenció davant del coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica i el tràmit es podrà fer íntegrament en línia, a través del portal preinscripcio.gencat.cat​ . ​

 

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre​.

 

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la COVID-19, es podrà dur a terme de ​ forma presencial NOMÉS amb cita prèvia. Podreu demanar-la, si truqueu directament al telèfon del centre, 973 268399, entre les 08.30 h i les 15.00 h.

Oferta de places BATXILLERAT

Podeu consultar l’oferta de places en els diferents centres  clicant en aquest link
http://mapaescolar.gencat.cat/

Com fer la tramitació?

PAS 1: Omplir l’aplicatiu del departament d’educació

PAS 2: El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre insjoanoro@xtec.cat abans del 4 de juny de 2020

 • Sol·licitud
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
 • El DNI de l’alumne/a
 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

PAS 1: Demanar cita prèvia

Trucant al telèfon 973 268399
entre les 8.30 i les 15.00

PAS 2: Presentació al centre de tota la documentació

 • Sol·licitud
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
 • El DNI de l’alumne/a
 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Més informació

Llista d’alumnes assignats al centre

Alumnes assignats al centre 07/07/2020

Matrícula (alumnat provinent d’altres centres)

L’alumnat preinscrit amb plaça assignada realitzarà la matrícula ​ entre el ​ 8 i el 14 de juliol, ambdós inclosos. 

Matrícula (alumnat del centre)

Dates per formalitzar el pagament de renovació de matrícula:

 • del 29 de juny a l’1 de juliol els actuals alumnes de 4t ESO, que cursaran 1r BAT.
 • de l’1 al 3 de juliol els actuals alumnes de 1r BAT, que cursaran 2n BAT.

L’alumnat amb matèries pendents en l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre.

TOTA LA TRAMITACIÓ ES FA “ON LINE”, NO S’HA D’ANAR AL CENTRE.

CICLES I ENSENYAMENTS ESPORTIUS

Preinscripció

La preinscripció per als cicles i ensenyaments esportius serà:
● del 2 al 8 de juny per als cicles de grau mitjà d’FP (Conducció Activitats en el Medi Natural)
● del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’FP (Animació i Condicionament)
● del 2 al 17 de juny, en el cas dels ensenyaments esportius (Tècnics de Futbol i Cicle Inicial de Salvament)

Més informació

Proves d’accés a EREE Fútbol

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ
Alumnes assignats al centre i llista d’espera

Llista alumnes assignats al centre. Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural 30/07/2020

Llista d’espera Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural 30/07/2020

Matrícula (alumnat NOU)

L’alumnat preinscrit amb plaça assignada realitzarà la matrícula ​ entre el ​ 1 i el 7 de setembre, ambdós inclosos. 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
Alumnes assignats al centre i llista d’espera  

Llista alumnes assignats cicles superior a 30/07/2020

Llista d’espera cicles superior a 30/07/2020

Matrícula (alumnat NOU)

L’alumnat preinscrit amb plaça assignada realitzarà la matrícula ​ entre el ​ 1 i el 7 de setembre, ambdós inclosos. 

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!