SECRETARIA

Tramitació de títols

Què he de fer per obtenir el títol acadèmic corresponent quan he finalitzat un pla d’estudis?

 

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

El títol d’ESO està exempt de taxes i el centre el tramitarà d’ofici en acabar el 4t curs. L’alumne no ha de fer cap tràmit.

Batxillerat, Cicles Formatius i EREE de 2n i 3r nivell

1. Descarregar la sol·licitud en pdf emplenable:

2. Una vegada emplenada, hi ha dues opcions:

 

a) Signar-la digitalment amb el DNI electrònic o similar.
b) Imprimir-la, signar-la manualment, escanejar-la i enviar-la a secretaria@insjoanoro.cat

Indicar a l’assumpte: Sol·licitud títol-nom i cognoms de l’alumne/a. En cas de tenir dret a descompte, adjuntar al mateix correu la documentació acreditativa.

3. Esperar rebre del centre per correu electrònic el document personalitzat per anar a realitzar el pagament de les taxes.

Una vegada realitzat el pagament, escanejar novament el resguard del pagament, i enviar-lo a secretaria@insjoanoro.cat

4. Esperar rebre del centre per correu electrònic el document definitiu, que estarà signat electrònicament i amb un número de control perquè tingui validesa en cas d’imprimir per presentar-lo presencialment.

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·