Venda “a la carta” de MTB de test

Un dels factors que condicionen eel nostre programa de les TEST BIKES és poder vendre ràpidament les bicicletes una vegada utilitzades. Per assegurar la venda de les bicicletes, hi ha l’opció d’una reserva prèvia “a la carta”. Si el comprador sap quin model vol i el model escollit interessa al centre, es pactarien les condicions de la venda al cap d’un any.

El comprador ha de ser conscient que:

  • Haurà de pagar una bestreta del 10% del valor de compra que perdria si finalment no executa la compra (i la bicicleta esta en bones condicions estructurals).
  • Que els alumnes l’utilitzaran com a TEST BIKE al llarg d’un curs.
  • Que no rebrà la bicicleta fins al juny de l’any següent.

En el cas de que el centre opti per aquesta possibilitat, s’oferta una opció de bici d’una talla i modalitat concreta. Si en algun moment de les tres fases d’adjudicació sorgeix algun interessat, aquest ha de proposar el model, i el centre l’ha d’acceptar.