INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

What's Ep

What’s Ep !

El Projecte d’immersió lingüística en anglés

Què és?

És l’English Project de l’ESO que s’impulsa des del Departament d’Ensenyament a l’Institut Joan Oró de Lleida.

Aquest Projecte d’Immersió Lingüística en Anglès consta de la implantació progressiva de l’anglès com a llengua vehicular en els aprenentatges a l’ESO en 1a línia de les que actualment ofereix el centre.

Objectius

Garantir la millora de la competència comunicativa en anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis de cada nivell.

Percentatges del currículum impartit en anglès:

1r d'ESO: 40%
2n d'ESO: 50%
3r d'ESO: 65%
4t d'ESO: 80%
* Percentatge corresponent al currículum de matèries comunes no lingüístiques.

Beneficis per a l’alumnat:

 • L’alumnat processa la llengua estrangera d’una manera més profunda i intensa i amb més nivell cognitiu.
 • El contingut curricular de la matèria que es treballa en un altre idioma exigeix un esforç més gran de comprensió, enteniment i de producció i s’aprèn des d’una perspectiva diferent i més àmplia.
 • Els estudiants aprenen a desenvolupar-se competencialment en contextos específics reals de cada matèria en la llengua estrangera, fet que els col·loca en una situació avantatjosa per al futur.
 • El projecte proporciona un entorn d’aprenentatge apropiat per potenciar l’autonomia de l’alumnat.
 • A 4t d’ESO es facilitarà la realització de les proves per a la certificació del nivell d’anglès obtingut.

Comptem amb:

 • Professorat especialista seleccionat per al projecte.
 • Metodologia específica reconeguda (AICLE Aprenentatge Integrat de Continguts en Llengua Estrangera).
 • Treball per projectes: aprenentatge significatiu, centrat en l’alumnat.
 • L’aval de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament.
 • L’experiència prèvia d’estar treballant amb un 25% del currículum en anglès.

Requisits d’accés:

 • Nivell mitjà alt o alt en les qualificacions de la prova d’avaluació diagnòstica de sisè en llengua anglesa, catalana i castellana.
 • També es valorarà l’expedient acadèmic del cicle superior de Primària.
 • Places limitades.

I els requisits d’accés