Ara Escric

El programa Ara Escric del Departament d’Ensenyament té com a objectiu fonamental potenciar l’escriptura com a matèria transversal en totes les assignatures. És  a dir, es tracta  de millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar la seva capacitat de comunicació i el seu rendiment acadèmic i, així, afavorir l’èxit educatiu. A través de l’Ara Escric, el docent  rep una formació que li ha de donar  eines i suport per actualitzar les metodologies de la didàctica de l’escriptura.

L’Ara Escric es fonamenta en tres eixos:

  • Aprendre a escriure, preveu l’aprenentatge inicial de l’escriptura, el procés de la composició escrita, les seves fases i la reflexió sobre la llengua, i el coneixement dels gèneres textuals i la seva funcionalitat.
  • Escriure per aprendre, amb l’escriptura com a eina d’aprenentatge i de construcció de coneixement, i també com una estratègia transversal per a la millora del rendiment escolar a totes les àrees i matèries.
  • Escriure per crear i transmetre el pensament, que vol potenciar l’hàbit de l’escriptura personal i el plaer d’escriure, i l’escriptura creativa, amb la literatura com a model.