LLEGIR PER PLAER

Què volem?

Llegir per aprendre, viure altres vides, comprendre altres realitats. Llegir per conèixer-se. Llegir per dubtar. Dubtar per saber. Llegir per preguntar-se.

Preguntar-se per trobar respostes o silencis. Preguntar-se per escoltar les respostes i els silencis. Voler compartir les respostes i els silencis. Llegir per escriure.

poster llegint

Expressar-se per fer sentir la veu, mostrar el gest, fer parlar el cos. Expressar-se per representar, a través dels personatges, allò que ens neguem a veure en nosaltres mateixos. Expressar-se per deixar de sentir-se sol. Actuar.

Actuar per llegir en veu alta l’ànima pròpia i la dels altres, per escriure amb la veu i el cos utilitzant la nostra lletra per representar-nos autèntics mitjançant la màscara anònima dels personatges.

Llegir, escriure, actuar… viure!

llegir en veu alta

Presentació de la lectura sistemàtica
 logo anglèslogo francèslogo

TEMPS DE LECTURA SISTEMÀTICA A L’AULA

Des del curs 2006- 2007  l’Institut ha establert un període de lectura sistemàtica dins l’horari lectiu de l’alumnat de 1r i 2n ESO. Aquests períodes han passat per diferents maneres de treballar. Des del curs 2013 al 2016 vam llegir tres mitges hores a la setmana a 1r i 2n d’ESO.  El curs 2016-2017 hem implantat el temps de silencis.

Tot l’alumnat d’ESO i batxillerat té dins la franja horària lectiva 20 minuts diaris de lectura per plaer. El centre es queda en silenci perquè tots (professorat i alumnat) llegim allò que volem.

No tenim ni control i seguiment dels llibres per part dels alumnes a partir d’una fitxa de lectura. Fitxa de llibre. Només tenim, per si volem fer-la anar unes idees per tal de fer la dinamització de les intervencions orals sobre experiències i opinions al voltant de la lectura, per part de l’alumnat, del professor mateix, o de personatges coneguts. Parlem dels llibres i també una Carta pares informant
de com es desenvolupa l’experiència lectora del seu fill/a en aquest temps de lectura a l’aula.Tria de llibres per departaments revisables a demanda

Es va demanar als caps de departament que escollissin uns 5 o 6 llibres de lectura per plaer per a cada grup – classe. D’aquests llibres se’n fa una llista que es deixa a l’armari de cada aula.

2016-02-01 13.25.002016-02-01 13.25.13

 • Setmana d’escalfament.

S’estableix una setmana d’escalfament de temps de silencis (llegim per plaer) a l’aula on tot l’equip docent intervé.

 TUTORIA

Es lliura una carta informativa a les famílies. Carta pares Pla impuls de la lectura

Tenint en compte que aquest és un projecte de centre, tots som responsables del seu acompliment i de la seva execució: alumnat, pares, docents, … i com a tutors participar-hi d’una manera directa i exemplificadora; per tant les tasques que s’han de fer són:

 • Explicar a l’alumnat que els professors i tutors també llegeixen i s’ha d’argumentar quins són els llibres que més els agrada llegir. Recomanar-los algun llibre. (Es tracta de crear proximitat i complicitat). El modelatge i el fet de tenir un referent és una eina importat perquè el nostre alumnat pugui canalitzar les seves inquietuds.
 • Exposar que aquesta és la setmana de la reivindicació/declaració d’un principi i/o d’un dret de tots aquells que amb els anys  s’han anat fent lectors i oferir-los adhesius per poder reivindicar aquest dret. Repartir-los i adoptar el compromís d’enganxar-los a la carpeta.
 • Definir i argumentar què vol dir ser lector. I fer difusió dels pòsters o murals relacionats amb la lectura i logos a l’aula.
 • Demanar a l’alumnat que dissenyi un punt del llibre personalitzat, que serà el que deixaran al llibre que estiguin llegint a l’aula, un cop iniciat el projecte (temps de lectura  sistemàtica de lectura a l’aula).

PROFESSORAT

Les tasques de l’equip docent són:

 • Posar-se l’adhesiu, on es declara com a lector, i dur-lo durant tota la setmana.
 • Dedicar una part de l’hora lectiva a compartir amb els nois i noies les seves experiències lectores i portar a l’aula algun llibre per recomanar i comentar amb els alumnes. Pot ser un llibre que durant l’adolescència els agradés molt per alguna raó o el llibre que estan llegint ara.

 

PROFESSORAT DE CATALÀ 1r ESO

Les tasques del professorat de català a primer d’ESO són:

 • Explicar què significa  llegir i els tipus de lectura que fem.
 • Explicar el logo amb el power point.ELS DRETS DEL LECTOR
 • Explicar que, a part dels llibres, llegim moltes altres coses; és a dir que la lectura forma part de la nostra rutina i quotidianitat. Recordar que hi ha moltes maneres de llegir, i l’ordinador n’és una, però no podem descuidar aquell recurs que fins ara ens ha acompanyat i ha guiat tot el nostre procés d’aprenentatge i, a més, ens ha permès gaudir moltes hores en silenci i endinsar-nos en la vida d’altres: les seves aventures, les seves passions, els seus ideals, … es tracta del llibre en paper.
 • Visionar el vídeo del power (clicar sobre la imatge). Comentar-lo amb l’alumnat.
 • Parlar dels drets dels lectors seguint la presentació i afegint experiències personals que il·lustrin el dret esmentat. També es pot fer servir el resum. (Recordeu que és del llibre  Com una novel·la de Daniel Pennac)
 • Demanar a l’alumnat que es prengui seriosament aquest activitat de centre ja que els serà divertida i molt útil. No respon a un caprici de centre, sinó a una necessitat col·lectiva de millora de la nostra competència comunicativa en  comprensió lectora. Llegim per aprendre i llegim per plaer.
 • Explicar què han de fer un cop hagin acabat un llibre: omplir la referència bibliogràfica i la valoració. Mostrar la fitxa. Fitxa de llibre

AEudaltAAlex

 PROFESSORAT DE CATALÀ 2n ESO

Les tasques del professorat de català són:

ACTIVITAT 1:

 • Demanar que, individualment durant 2 minuts, facin una llista on posin tot el que es pot fer amb un llibre. Es pot donar un exemple com ara falcar una taula que coixeja.
 • Posar la llista en comú en grups de 3 i fer-ne una de sola amb totes les idees. Estaria bé que fessin la llista en un DIN-A3 amb el títol i que la pengessin a l’aula.

ACTIVITAT 2:

 • Ensenyar les imatges del power point i seguir el mateix procediment anterior: primer que pensin individualment en el que els suggereix i després que ho posin en comú en grups de 3.
 • Clicar sobre el link al power point on posa wordle. D’aquesta manera s’accedeix a una pàgina web i allí cal clicar create your own.
 • Escriure les paraules de l’alumnat just a sota de Paste in a bunch of text on  hi ha un requadre. Un alumne escriu les paraules mentre els altres dos membres del grup les comenten.
 • Clicar a “go” quan tots han escrit les paraules. Es crearà un núvol de paraules. Cal guardar-lo per poder imprimir-lo més tard i penjar-lo a l’aula.
 • Demanar a ‘’alumnat que es prengui seriosament aquest activitat de centre ja que els serà divertida i molt útil. No respon a un caprici de centre, sinó a una necessitat col·lectiva de millora de la nostra competència comunicativa en  comprensió lectora. Llegim per aprendre i llegim per plaer.
 • Explicar què han de fer un cop hagin acabat un llibre: omplir la referència bibliogràfica i la valoració. Mostrar la fitxa.

LECTURA CERCLE VICIÓS

Què més podem fer?

Articles Aquí trobareu articles sobre la lectura sistemàtica tant de diaris com de revistes especialitzades.

Recursos Aquí trobareu recursos per a treballar la lectura sistemàtica a l’aula.

Què fem amb els llibres que llegim?

Els recomanem

2014-04-09 11.19.08

Fem portades i contraportades

2014-04-02 13.11.15

Il.lustrem els llibres

2014-04-02 13.11.28

L’alumnat de 1r d’ESO comenta amb els companys els llibres que estan llegint. Es tracta d’intercanviar opinions i recomanar llibres als altres. Aquest cop s’ha fet mitjançant la intranet del centre. L’alumnat de 1r A ha enviat comentaris als de 1r B i a l’inrevès. Aquí teniu alguns exemples.

2016-02-01 13.28.51

compartim les lectures Belen i Blancacompartim les lectures Laura L i Tamaracompartim les lectures Pau i Meryem

Guardar