Planificació

PLANIFICACIÓ

 

Un cop definits els objectius, hem analitzat els següents aspectes per tal de prioritzar-los:

 

  • Necessitat
  • Viabilitat
  • Recursos necessaris
  • Grau d’impacte

 

L’objectiu 2 i el 4 van ser els que van quedar amb més prioritat i, per tant, intentarem assolir-los el més aviat possible.

 

Per tal de definir una estratègia per assolir cada objectiu, hem definit activitats per a cadascun d’ells i hem establert qui, quan i com les realitzarem. Aquestes activitats queden reflectides en la següent taula:

 

O1: Utilitzar tecnologies digitals per tal que l’alumnat i el professorat reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge. Activitat 1.1: FiC d’EDC

 

Activitat 1.2: Reflexió del procés d’aprenentatge mitjançant un fòrum. Per tal de participar s’ha d’haver fet una activitat de reflexió amb el grup classe

 

O2: Potenciar l’ús de recursos digitals per part del professorat per tal d’avaluar l’alumnat en les seves matèries. Activitat 2.1: FiC d’EDC (eines per al professorat)

 

Activitat 2.2: Fer un recull de les eines que s’han vist a la FIC en forma de repositori (a poder ser visualment agradable)

 

O3: Facilitar recursos a les famílies per tal que es sentin més segurs/es en l’acompanyament dels seus fills/es en l’ús de tecnologies. Activitat 3.1: Creació de recursos digitals (pdf’s i videotutorials) i facilitar-los a les famílies per millorar el seu desenvolupament digital. Des de les tutories es facilitarà l’enllaç on estan els recursos.

 

Activitat 3.2: Xerrades a les famílies sobre seguretat a la xarxa

 

O4: Definir el desplegament de la competència digital de l’alumnat per establir la línia de centre en l’àmbit digital. Activitat 4.1: Prioritzar les competències digitals per cicles.

 

Activitat 4.2: Distribuir els continguts i habilitats de la competència digital per departaments.

 

Activitat 4.3: Establir criteris d’avaluació de la competència digital.

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·